Online RegEx Escape

Ang online regex escape tool na ito ay makakatakas sa lahat ng espesyal na character na may backslash para magamit mo ang iyong text / string / pattern sa isang regular na expression - ang online escaper ay gumagamit ng PHP function na preg_quote() .

Ang iyong input:

Resulta, nakatakas na teksto:

Online regex escaper para sa:

 • RegEx Escape para sa C#
 • RegEx Escape para sa PHP
 • RegEx Escape para sa Java
 • RegEx Escape para sa JavaScript
 • Regex escape para sa js
 • RegEx escape para sa JQL
 • RegEx Escape para sa SQL
 • RegEx escape para sa anumang uri ng code, string o pattern

Ipakita

RegEx: Aling mga character ang dapat makatakas?

Ang mga espesyal na character ng RegEx na dapat i- escape sa mga regular na expression ay:

 • .
 • \
 • +
 • *
 • ? [
 • ^
 • ]
 • $
 • (
 • )
 • {
 • }
 • =
 • !
 • <
 • >
 • |
 • :
 • -

Ang libreng online na regex escaping tool na ito ay gumagamit ng preg_quote() PHP function upang tulungan kang makatakas sa text para magamit sa mga regular na expression !